четвъртък, 12 юли 2012 г.

Пети ден в първия лагер "Заедно напред"

Основната тема на деня беше: Образование, здраве и семейство.
В работата взеха участие ромски здравни медиатори от Сдружение Младежки Клуб „Рома – Столипиново“ от Пловдив.
С огромен интерес младежите се включиха в обсъждането на проблемите на здравословния начин на живот и перманентно актуалната тема за ранните бракове при ромите.
В следобедните часове участниците посетиха стария Несебър.

Няма коментари: