петък, 27 юли 2012 г.

Шести ден в лагера на регион СливенДвете сесии до обяд бяха свързани с подготовката на автобиография и мотивационно писмо.Като използваха готовите автобиографии във всяка от малките групи трябваше да подготвят мотивационно писмо за кандидатстване по обява за работно място за един от членовете, който считаха за най-подходящ.
 Петима кандидати се явиха на интервю

Членовете на журито задаваха въпроси. 

 Проверяваха комуникативните умения и равнището на владеене на чужди езици.
Интересуваха се от мотивацията за участие


 И избраха да назначат най-добре представилия се.
 В третото занятия всяка група предложи своя малък проект в полза на общността.

Няма коментари: