сряда, 25 юли 2012 г.

Четвърти ден в лагера на регион СливенЛидерите днес влязоха в нови роли и доста затрудниха участниците в ролевата игра за стереотипите.
Интерактивните дейности през целия ден имаха за цел да помогнат на младите хора да повишат чувствителността си към грешките, които могат да допуснат, ставайки жертви на непълна информация или на стереотипи.


 Специален гост беше журналистът Райчо Чапразов.
 С голям интерес участниците изслушаха неговата тема за медийната комуникация и аудио-визуалната презентация.
А след това упражниха новопридобитите знания за интервю, репортаж, участие в телевизионно предаване.

Няма коментари: