петък, 10 август 2012 г.

Шести ден в лагера "Заедно напред" - регион Шумен

 Подготвени на пазара на труда, чрез добре оформена автобиография, добро мотивационно писмо и отлично представяне на интервю за работа.
 Журито задава въпроси
Кандидатите скъсяват дистанциятаДемонстрират увереност и получават работата.
Победителите са двама - Нели и Мустафа.

Няма коментари: