петък, 24 август 2012 г.

Шести ден в лагера "Заедно напред" - регион Монтана


Основната тема за деня беше свързана с усъвършенстването на уменията за успешно себепредставяне в писмени документи като автобиография и мотивационно писмо и  устно представяне на импровизирано интервю за работа.


В след обедните часове участниците в лагера демонстрираха своята съпричастност към проблемите на децата от домовете за деца лишени от родителски грижи. Те организираха различни дейности, с които зарадваха децата от един такъв дом.

Няма коментари: