четвъртък, 9 август 2012 г.

Пети ден в лагера "Заедно напред" - регион Шумен

Темите са няколко: Образование, здравеопазване, работа  в полза на общността.
Денят беше натоварен, но ползотворен.
На първата сесия Людмила Живкова от „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог” представи възможностите за обучение във висши училища в България.
Във втората Даниела Адамова от "Младежка фондация Арете - България" обсъди с участниците възможностите да се подготви малък проект в полза на ромската общност в квартала по местоживеене.
В третата сесия Асен Асенов - здравен медиатор в община Шумен, с помощта на интерактивен софтуер за обучение на връстници от връстници, въведе младежите в темата за полово предаваните инфекции и възможностите за превенция. 
В следобедните часове участниците бяха на екскурзия в стария Несебър.

Няма коментари: