понеделник, 20 август 2012 г.

Втори ден в лагера "Заедно напред" - регион Монтана

 Кипи трескава работа по подготовка на колажа
 Всеки екип развива своите идеи
 А след това ги представя
 На преден план са позитивните автостереотипи
 Споделят се чувства и мисли появили се в хода на съвместната работа
 Всеки участник може да се изяви
Акцентът на работата през втория работен ден беше самоидентификацията и задълбочаване на познанията за ромския етнос.

Няма коментари: