четвъртък, 2 юли 2009 г.

Форум за институционално взаимодействие в сферата на образованието

На 1 юли в зала "Варна" на община Варна се проведе Седмата сесия на Форума за институционално взаимодействие в сферата на образованието.


Участие във Форума взеха кметът на града Кирил Йорданов, зам.-кметът по образованието Коста Базитов, представители на общинската администрация и на неправителствения сектор.По време на работата бяха представени Проект за общинска програма за оптимизация в условията на децентрализация, Комуникационна стратегия и Харта за сътрудничество подготвени в рамките на работата по проекта ”Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции”.Предложените документи бяха подложени на анализ и конструктивна критика.Участниците във Форума споделиха своите очаквания за бъдещо успешно партньорствоНа участниците в проекта бяха раздадени сертификати за успешно реализираното обучение.В края на срещата беше демонстрирано електронно гласуване за проучване на общественото мнение относно работата по проекта и готовността за взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната власт.

Няма коментари: