четвъртък, 9 юли 2009 г.

Обучение в средата на лятото


По проекта "Заедно живеем, учим и творим" на СОУ "Сава Доброплодни" и СНЦ "Етнотолеранс" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” на 7 и 8 юли в хотел в Оброчище се проведе двудневния тренинг за формиране на интекултурна компетентост.

Четирите групи работиха паралелно с четирима треньори.

Имаше работа, но и свободно време за плаж край басеина.


Няма коментари: