петък, 10 юли 2009 г.

В Търново на конференция и поглед отвисоко

Това видях от прозоците на хотела, в който се проведе конференцията.
На 9 юли в хотел "Янтра" се проведе конференция на тема „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО БЕЗ ГРАЖДАНИ? КАК ДА СВЪРЖЕМ ЛИЧНИЯ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС”.
Организаторите - Фондация за реформа на местното самоуправление представиха резултати от работата си по проекта "НПО - надеждни партньори за развитие".
В работата по време на конференцията бяха споделени добри практики за взаимодействие между НПО и местни власти.
Споделени бяха и редица проблеми за включването на гражданите и гражданските организации в обществения живот.

Няма коментари: