сряда, 8 юли 2009 г.

Защити на дипломни работи


На 8 юни в катедрата по педагогика и управление на образованието се проведе устния държавен изпит на студентите от специалност "Управление на образованието" и защитите на дипломните работи на студентите от бакалавърската програма по педагогика и магистърската по управление на образованието.
Двамата мои дипломанти се защитиха успешно и получиха отлични оценки.
Кошничката с цветя и ръчно изработения пейзаж на керемидата са израз на тяхната благодарност и малък спомен за съвместната ни работа.

Няма коментари: