понеделник, 22 декември 2008 г.

ИНТЕРКУЛТУРНОСТ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ


На 19 и 20.12. във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" като част от работата в докторантския семинар към Филологическия факултет се проведе конференция на тема "ИНТЕРКУЛТУРНОСТ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ", на която имах удоволствието да бъда поканена като участник. Имаше гости от Германия, Австрия, Унгария, Румъния и България естествено.
Аз представих темата "Началното училище - първи срещи с различието", по която се проведе и дискусия.

Вечерта в Австрийската библиотека празнувахме Коледа по немски обичай и пихме горещо вино с канела и карамфил.

събота, 13 декември 2008 г.

Работата по проектите в СОУ "Сава Доброплодни" се развива успешно


На 13.12.2008г. - събота сградата на СОУ "Сава Доброплодни" е пълна с учители и ученици, включени в различни дейности по проекта "Заедно живеем, учим и творим" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” и по другия малък проект "Училищен клуб "Интеркултурен диалог", финансиран от ЦОИДУЕМ.
Първата група учители завършиха успешно участието си в тренинга по толерантност.


Най-малките участници от ателието "Театър на сенките" продължават с рецетициите за първия спектакъл.


Големите ученици, членове на клуба се запознаха с философските основи на интеркултурния диалог с помощта на г-жа Генова.

петък, 12 декември 2008 г.

Обучение за работа по проекти в Каварна


На 11.12.2008г. за първи път посетих град Каварна. Малко e силно да се каже, че го видях, защото от гарата отидох направо в едно училище, където проведох еднодневно обучение с директори на детски градини и детски учителки за разработване на образователни проекти.
Участниците разделени в малки групи разработиха дърво на проблемите и дърво на целите. Те формулираха цел и задачи на проектите и предложиха дейности за тяхното постигане.

вторник, 9 декември 2008 г.

На 8 декември със студентитеКатедрата по инициатива на студентите от специалности "Педагогика" и "Управление на образованието" празнува 8 декември във "Веселото село".

неделя, 7 декември 2008 г.

Национален младежки форум „Интеркултурен диалог и гражданска доблест"
На 5,6 и 7.12.2008 г. в гр. София, хотел „Рила” се проведе националният младежки форум „Интеркултурен диалог и гражданска доблест"
Асоциацията на преподавателите по философия, 91 ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК „Проф. КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ” – гр.София и Фондация „Фридрих Еберт” бяха организатори на форума.
Като инициатор и обучител в Училищния клуб „Интеркултурен диалог” в СОУ "Сава Доброплодни", който функционира от началото на месец ноември заедно с ръководителят на клуба Кристеан Георгиев Куцаров от 11 г клас взехме участие в работата на форума

Аз участвах в Сесия 2: Интеркултурният диалог и предизвикателствата на съвремието с презентация на тема: Интеркултурният диалог и предизвикателствата пред подготовката на бъдещи учители, а Кристеан прочете своето есе на тема „Ако аз бях различният друг!” в Сесия 4: Интеркултурната тoлерантност – основа за една обща Европа.
В хода на работата се търсеха отговори на дискусионните въпроси:
• Има ли толерантност в българските социални отношения днес?
• Толерантен, но спрямо кого и какво?
• Защо е трудно да бъдем приети?
В работата на форума участваха над 70 ученици от цялата страна, които представиха своите есета, описания на социални казуси по темата за толерантността,училищни проекти, опит от работа по граждански инициативи, собствени проучвания, презентации и видеоклипове.

сряда, 3 декември 2008 г.

От другата странаДнес Шуменският университет беше домакин на еднодневен обучителен семинар на тема: "Интеркултурни предизвикателства в бизнеса: непрекъснато образование и развитие" с гост-преподавател Леа Давчева от Аха Моменти, Център за междукултурно учене - София.
За мен беше предизвикателство да бъда част от обучаваните, но и невероятно удоволствие да бъда в група с млади хора, с които се оказахме по една норвежка методика сродни души.