неделя, 18 октомври 2009 г.

Кръгла маса на тема: „Реалности и перспективи в политиките за интеграция на ромите”
На 16 октомври 2009г. в конферентната зала на х-л Анел в София се проведе кръгла маса на тема: "Реалности и перспективи в политиките за интеграция на ромите”.
Срещата беше организирана от Националния Демократически Институт, Програма Рома на Институт Отворено общество и Клуба на младите роми, завършилите стажантската програма към Народното събрание на РБългария, с подкрепата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.
Тя беше открита от вицепремиера и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси Цветан Цветанов.
От името на клуба приветствие поднесе неговият нов председател Огнян Исаев.
Стажантите изложиха своите позиции по актуални теми на ромското включване в областите на образованието, културата, социалната политика, здравеопазването и жилищната политика. Представителите на съответните министерства изразиха официалната позиция и формираната държавна политика за решаване на проблемите.
В последвалите оживени дискусии участваха лидери на неправителствени организации, активно работещи в областта на интеграцията на ромите.

понеделник, 12 октомври 2009 г.

Национална среща "Миграцията и гражданското общество - местни и национални отговори"


На 9.10. в хотел Хилтън в София се проведе заключителното събитие по проекта на Центъра по антропология на местата и комуникациите "Пътуващ мегдан - да свържем публичните пространства в България".
В хода на работата бяха представни основните резултати, споделени проблемите и обсъдени възможните решения.
Един от основните фокуси бе миграцията на българите от и към България.
Специално внимание беше отделено и на образователните проблеми, породени от миграцията.

петък, 9 октомври 2009 г.

Разходка по улиците на Одрин

четвъртък, 8 октомври 2009 г.

Музей на здравето в Одрин

Музеят на здравето е създаден на територията на медресе, създадено през 15 век по времето на Баязид Втори. До 16 век медицинското училище е функционирало с учебна болница към него. След това болницата е превърната в специализирана психиатрична клиника.
Сградите са възстановени в средата на 20 век, а в началото на 21 век - през 2004 и 2007 година музеят печели две награди от Европайския съюз за принос в запазване на културното наследство.

сряда, 7 октомври 2009 г.

Дневен център за деца и младежи с увреждания към Одринския университет

вторник, 6 октомври 2009 г.

На посещение в едно частно училище в Одрин

Второто училище, което посетихме беше частно. То е част от верига училища, работещи по международна програма за признаване на дипломите.
В него също имаше предучилищни групи за деца от 3 до 6 години.

понеделник, 5 октомври 2009 г.

На посещение в училище в Одрин

По време на конгреса домакините организираха за холандските гости от Университета от Ротердам и част от българските участници от Шуменския университет посещения в няколко учебни заведения.
Най-напред ни заведоха в квартално училище, към което има и предучилищна група с деца от 3 до 6 години.

неделя, 4 октомври 2009 г.

Пети балкански конгрес - Одрин


От 1 до 3 октомври в Тракийския университет в Одрин, Турция се проведе Петият балкански конгрес под надслов "Образованието на Балканите днес".Гостите от България, Турция, Косово, Албания, Македония, Босна, Хърватска, Холандия се включиха в сесиите в новооткрития конгресен център.Присъстваха ректори и декани на педагогическите факултети от редица балкански страни.

Ректорът на Тракийския университет в Одрин проф. Енвер Дуран и деканът на педагогическия факултет проф. Хилми Ибар организираха събитието и се включиха активно и в другите културни прояви и тържествени вечери.

четвъртък, 1 октомври 2009 г.

Джамиите на Одрин