петък, 1 юли 2016 г.

ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА SIETAR – БЪЛГАРИЯ - 2016

КАКВО ДА ПРАВИМ С мултикултурностТА?
В ОЧАКВАНЕ НА НОВИ парадигми В ИНТЕРКУЛТУРНата комуникация

На юли 2016г. се проведе годишната конференция на SIETAR – България. За пета поредна година домакин е СУ „Св. Климент Охридски“.

При откриването на конференцията проф. д-р Янка Тоцева – председател на УС на SIETAR – България и член на УС на SIETAR – Европа предостави на участниците актуална информация за дейността на двете организации за периода от май 2015 до юни 2016г. и насочи вниманието им към предстоящия конгрес на  SIETAR – Европа, който ще се проведе от  22 до 27 май 2017г. в Дъблин. Темата е: 21th Century Waves of Change: Cultural Dexterity for Turbulent Times“.

Работата на конференцията протече в рамките на два панела.
Водещ на първия – Мултикултурността в новата геополитическа ситуация и теоретични перспективи беше проф. дсн Цветан Давидков, а на втория – Мултикултурност – нови измерения в науките за образованието, в езиковедските и литературни изследвания и практики – проф. дфн Пламен Макариев.
На конференцията бяха представени десет доклада от преподаватели в СУ „Климент Охридски“, Технически университет – София, Европейски политехнически университет – Перник, Национална спортна академия „Васил Левски“ – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
Тематичните акценти в първия панел бяха свързани с анализ на семиотичните, наративни и архетипови аспекти на мултикултурността; културната идентичност; границите на интеркултурната компетентност, признанието, толерантността, манипулацията; връзката на феминизма с мултикултурализма.

    Във втория панел бяха представени и дискутирани проблемите на европейската идентичност и мултикултурността в речи на български и европейски политици; мултикултурните измерения на ромската и социалната интеграция, а също така на олимпийското образование и изучаването на преводна литература в началното училище като основа за опознаване на мултикултурния свят. 

Представянето на конференцията на сайта на SIETAR - Europe може да се види тук: http://www.sietareu.org/activities/news-archive/842-sietar-bulgaria-conference