понеделник, 18 януари 2016 г.

Във Вилнюс по работа, но и на разходка в снежния град


От 12 до 16. 01. 2016г. бях във Вилнюс като част от експертната група на ACQUIN, която правеше посещение във връзка с акредитацията на пет магистърски програми в MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY.
Снимки от моята разходка из Вилнюс при -12 градуса могат да се видят на този линкhttps://www.facebook.com/yanka.totseva/media_set?set=a.10153905161099201.1073741833.600299200&type=3&pnref=story

Покана за СЕДМАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИГРАТА В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ
и
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организират

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИГРАТА В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

14-19. 04. 2016 год.
КК „Боровец“ (Хотел „Айсберг“) 4* и гр. Атина (Гърция)

Официални езици на конференцията ще бъдат български и английски.
           
Играта в различните ѝ форми има многообразен ефект и въздействие – когнитивно, социално, емоционално и мотивиращо върху различни сфери от човешкия живот и развитие както при децата, така и при възрастните.
СЕДМАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ има за цел да бъдат събрани и представени актуални научни изследвания и добри практики, свързани със същността на играта и приложението ѝ в процеса на обучение и възпитание на децата и учениците от всички степени на образование.
Поканват се за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, на висшите училища и научните институти, на синдикатите на българските учители, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички, интересуващи се от темата.
В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др. Приоритет при представяне на материали от учителската колегия ще бъдат такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.
В хода на конференцията ще бъдат организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията:
1. Как да проведем тиймбилдинг с ученически клас? – работа за подобряване на груповата динамика в паралелките.
2. Играта в помощ на учителя за преодоляване на предизвикателното поведение и негативизма на учениците и мотивирането им за учебен труд
3. Виртуални образователни игри и приложението им в процеса на обучение и възпитание
4. Дислексията – дар или проблем

Гостуващи лектори от чужбина също ще проведат тренинг-семинари по актуални въпроси, свързани с темата на конференцията.
Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник, който ще излезе от печат преди конференцията.
ДОКЛАДЪТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И С НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ПО ТЕМАТА ЩЕ ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА „КРИСТАЛНА СОВА” И ЕКСКУРЗИЯ В ЧУЖБИНА.

Изисквания към докладите:
1.    Материалите в цялостния им обем (до 8 страници формат А5, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11 (само заглавието да е с главни букви, шрифт Times New Roman 12, BOLD), размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см, разред 1, двустранно подравняване (Justified), отстъп на новия ред 1,25, без разстояние между абзаците, без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих, двете имена на автора/авторите със съответните титли, институция, която представляват, населеното място да са изписани непосредствено след заглавието с шрифт Times New Roman 11, наклонен (Italic), над доклада да не се поставя лого на учебното заведение или организацията, страниците да не се номерират, литературата да бъде посочена в края, а не под линия, номерирана с арабски цифри, без съкращения на имената в текста) следва да се изпратят на организатора НЕ ПО-КЪСНО ОТ 29 ФЕВРУАРИ 2016г.
2.    Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на горепосочените изисквания.
3.    Материалите да не са били публикувани в списания и сборници от други конференции и конгреси!
4.    Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
5.    Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 7-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията.
Материали, които не отговарят на изискванията в т.1 и т.2 или не са в съответствие с темата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.  
6.    Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме. Четене на доклади няма да бъде допускано.
Време за презентация:
- за основните доклади – до 20 минути;
- за секционните доклади и съобщения – до 8 минути.
7.    Всеки автор представя материала си лично или чрез компетентно по темата лице.

За участниците в конференцията ще бъде организирано посещение на Двореца „Царска Бистрица“ и всички участници ще бъдат поканени на Пролетна дискотека.

Такси за участие:
-     за слушатели – до 11.03.2016 год. – 75 лв.
-   до 31.03.2016 год. – 85 лв.
-  след 31.03.2016 год. – 100 лв.
               - за докладчици – до 11.03.2016 год. – 90 лв.
                                              – до 31.03.2016 год. – 100 лв.
                                              – след 31.03.2016 год. – 115 лв.
Таксата включва:
-     осигуряване на зали и оборудване;
-     организационно обезпечаване на конференцията;
-     публикация на материала в сборника /за докладчиците/;
-     участие в уъркшоповете и тренингите;
-     кафе-паузи;
-     материали;
-     вход за Двореца „Царска Бистрица“
-     вход за Пролетната дискотека
В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса като слушатели.
В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.
Настаняване:
Настаняването ще бъде в хотел „Айсберг“ – 4* в стаи с 2 легла.
Цена за 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря на участник в двойна стая: 75 лв.
Цената за настаняване и хранене е същата и за придружаващи лица. Желаещите от тях да участват в посещението на Двореца „Царска Бистрица“ и Пролетната дискотека доплащат 10 лв.
За участниците в конференцията ще бъде организиран транспорт по линия Варна-Бургас-КК „Боровец“ САМО В ЕДНАТА ПОСОКА. Транспортът ще може да бъде ползван и от участници от Карнобат, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик от разклоните за съответните населени места по автомагистрала „Тракия“.
Цена на транспорта в едната посока е както следва:
-       от Варна – 40 лв.
-       от Бургас и Карнобат – 35 лв.
-       от Сливен, Ямбол и Нова Загора – 30 лв.
-       от Стара Загора – 25 лв.
-       от Пловдив и Пазарджик – 15 лв.
От този транспорт за връщане ще могат да се възползват участниците, които ще пътуват до Атина при същите ценови условия.
Ще бъде организиран също така и транспорт от София в района на Централна жп гара и Централна автогара на 14.04.2016 до КК „Боровец“ и обратно на 16.04.2016.
Цена на транспорта в едната посока: 10 лв.
Часовете на отпътуване ще бъдат определени допълнително.
Сумите за таксата за конференцията, за настаняването, храненето и транспорта /ако тези услуги са пожелани/ следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 14-16.04.2016 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.
 Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF
                                   Прокредитбанк АД
                                   ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
В рамките на конференцията, от 17 до 19.04.2016 се организира обмяна на опит в гр. Атина (Гърция) с посещение на училище и детска градина.
В културната програма са включени: обиколка на забележителностите на Атина и посещение на Акропола, посещение на Делфи при връщането към България.
Такса: 260 лв.с 2 нощувки със закуска
Подробности по пътуването и програмата се предоставят отделно.
Транспортът, нощувките и културната програма в Атина се организират от лицензирания туроператор „АЛМА-СВ” – Варна /лиценз № 1467/
Сумата за таксата за участие в обмяната на опит следва да бъде заплатена по банков път като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в обмяна на опит на 17-19.04.2016 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.
Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118    BIC: PRCBBGSF
                                   Прокредитбанк АД
                                   ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдресите на Центъра – office@zsconsult.com и zsconsult@gmail.com.
След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в конференцията, както и тези за участие в обмяната на опит /ако участникът желае да се присъедини към мероприятието/. Заплащането се извършва само по банков път.
Допълнителна информация може да бъде получена на е-мейл адресите на Центъра за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт: office@zsconsult.com и zsconsult@gmail.com, GSM 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22 .
Съобщения от оперативен характер относно организацията на конференцията ще се публикуват регулярно във FACEBOOK СТРАНИЦАТА на СЕДМАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ. 
Лидия Йорданова
Управител