неделя, 26 ноември 2017 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конференция на тема: ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Център за обучение на квалификация на педагогическите специалисти“ ООД
и Институт по реторика и комуникации
с любезното домакинство и съучастие на Националния дворец на децата
имат удоволствието да Ви поканят на конференция на тема:
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ
на 02 и 03 февруари 2018г., Национален дворец на децата, град София

Проблемно-тематични секции:
1.    Комуникацията в детските градини
2.    Технологиите в педагогическата комуникация
3.    Педагогическа комуникация и социални мрежи
4.    Виртуална и визуална педагогическа комуникация
5.    Интеркултурна комуникация в мултикултурна среда
6.    Приобщаващото образование и педагогическата комуникацияОрганизационен комитет:
доц. д-р Йосиф Нунев
Янко Янков
Татяна Досева
д-р Тодор Симеонов
Добрян Боев
Виктория Тоцева

Научен комитет
проф. дфн Иванка Мавродиева
проф. д-р Янка Тоцева
проф. д-р Юлиана Рот
проф. д-р Ванче Бойков
д-р Фотини Еглезу
доц. д-р Калина Йочева
доц. д-р Соня ГеоргиеваЗаявки по образец ще се приемат до 20 декември 2017г. на следния адрес: conference.pc.2018@gmail.com
Срок за получаване на потвърждение или отказ – 25 декември 2017г.
Срок за изпращане на докладите и заплащане на такса правоучастие – 10 януари 2018г.
Сборникът с докладите ще се предостави на участниците при регистрацията на конференцията.
Официални езици на конференцията са български и английски.
ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ:
       за български участници – 80 лв.;
       за докторанти – 60 лв.
       за чуждестранни участници – 50 евро.
Таксата се превежда по сметка на „Център за обучение на квалификация на педагогическите специалисти“ ООД в „Юробанк България” АД, IBAN: BG92BPBI79401083082001 в срок до 10.01.2018 година с основание за плащане  РС2018.

Таксата е за един доклад и за един участник. В случай, че два или повече доклада са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад. В случай, че докладът има няколко автора и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса с 10 лева по-ниска. Срещу внесената такса се получава папка с материалите на конференцията, включително програмата, сборникът с докладите, правото за участие в два уъркшопа, сертификат за участие, куверт за кафе-паузите и коктейла на конференцията.