сряда, 17 септември 2014 г.

ЕСЕННА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ „ЛИСТОПАД ОТ ИДЕИ‘ 2014“

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ZS КОНСУЛТ
и 
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Организират от 24 до 26. 10. 2014г. в гр.ТРЯВНА в хотел "Сезони“.
ПЪРВАТА ЕСЕННА СРЕЩА НА ПЕДАГОЗИ И ПСИХОЛОЗИ „ЛИСТОПАД ОТ ИДЕИ‘ 2014“
Поканени са да участват и всички, свързани с проблемите на образованието с разума и сърцето си. Идеята на тази среща е, както показва и самото наименование, в началото на учебната година да бъдат предложени и обсъдени идеи, свързани с динамиката и съдържанието на учебно-възпитателния процес в училище, както и с взаимоотношенията на участниците в него, които да бъдат успешно приложени в пряката работа с децата, учениците и родителите.
Срещата ще се проведе в 2 модула.
ПЪРВИЯТ МОДУЛ ще се състои от набор от тренинги и уъркшопове/6 на брой/, по 8 учебни часа всеки. Те ще се проведат в 2 сесии по 3 паралелни тренинга. Всеки участник ще може да реши в колко сесии да участва и да избере по 1 тренинг от всяка избрана сесия. За участието във всеки тренинг ще бъде издаден сертификат.

ТЕМИ НА ТРЕНИНГИТЕ/УЪРКШОПОВЕТЕ/:

I СЕСИЯ
1. МЕДИАЦИЯТА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ СИТУАЦИИ И КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩЕ
2. ОРАТОРСКОТО МАЙСТОРСТВО НА УЧИТЕЛЯ
3.ПСИХОДРАМАТИЧНИ ТЕХНИКИ В ПОМОЩ НА РАБОТАТА НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

II СЕСИЯ
1. КАК СЕ ПРАВЯТ УСПЕШНИ УЧИЛИЩНИ PR И РЕКЛАМА
2. СУГЕСТОПЕДИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО РАЗЛИЧНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
3.МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА В НОРМА И СЪС СОП

Във ВТОРИЯ МОДУЛ участниците в срещата ще могат да споделят свои конкретни идеи по въпроси, свързани с методиката на работа в детската градина и преподаването на различни учебни предмети в училище, както и с динамиката на взаимоотношенията в класната стая. Всеки желаещ колега ще може практически да демонстрира идеята си с участието на аудиторията. След това ще се проведе обсъждане, при което вероятно ще се родят още и по-добри идеи. Групирането  на участниците във II модул ще стане според етапа на образование, в който работят.
Всички колеги, демонстрирали своите идеи, ще получат званието „НОСИТЕЛ НА КРЕАТИВНА ИДЕЯ“ и специален сертификат. НАЙ-ДОБРАТА ИДЕЯ ЩЕ ПОЛУЧИ НАГРАДА. Всички демонстрации ще бъдат записани и ще бъдат предоставени за ползване от колегията.

Заявките и анотациите на демонстрациите във II модул ще се приемат до 10 октомври. В  тридневен срок след тази дата ще бъдат подбрани тези новаторски идеи, които ще бъдат представени на срещата.
ТАКСИ:
Участие в 1 тренинг/уъркшоп/ от ПЪРВИ МОДУЛ
- 65 лв. – до 30.09.2014 год.
- 80 лв. – до 20.10.2014 год.
Таксата за участие в 1 тренинг/уъркшоп/ от ПЪРВИЯ МОДУЛ включва и участие в 1 сесия от ВТОРИЯ МОДУЛ.
Участие в 2 тренинга/уъркшопа/ от ПЪРВИ МОДУЛ
- 120 лв. – до 30.09.2014 год.
- 145 лв. - до 20.10.2014 год.
Таксата за участие в 2 тренинга/уъркшопа/ от ПЪРВИЯ МОДУЛ включва и участие в 2 сесии от ВТОРИЯ МОДУЛ.

Настаняването в хотел „Сезони“ ще става само на база пълен пансион /нощувка, закуска, обяд, вечеря/. Цена за 1 пълен пакет/1 вечеря, 1 нощувка, 1 закуска и 1 обяд/ - 60 лв. Настаняване и хранене се предлагат за 24-ти и 25-ти октомври.

Сумите за таксите за участие в тренингите и за настаняването и храненето, за транспорт/ако има такива/ следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в есенната среща на 24-26.10.2014 год. на........................... /трите имена и представлявана организация/”.
 Банкова сметка: BG76PRCB92301016931118 BIC: PRCBBGSF
 Прокредитбанк АД
 ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД
Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдреса на Центъра – office@zsconsult.com.
След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в срещата. Заплащането се извършва само по банков път.


неделя, 14 септември 2014 г.

Излезе сборникът от Националната научно-практическа конференция на тема: ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“.

На 25–26 юни 2013 г. във Велико Търново Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ“ проведе Национална научно-практическа конференция на тема: ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“. Сборникът с докладите беше отпечатан в началото на септември тази година, а също така е достъпен и на сайта на организацията на адрес:http://amalipe.com/index.php?nav=publications&lang=1
В моя доклад аз представих част от работата ми в областта на образователната интеграция на младите роми, която съм  реализирала в рамките на различни проекти на различни НПО.
За Младежка фондация "Арете" - България на граждански и трудов договор работих от май 2011 до август 2014г. и в този доклад представих и анализирах резултатите от работата на екипа ни в лагерите "Заедно напред".