понеделник, 27 април 2015 г.

Кръгла маса на тема: "Европейските образователни стандарти, приоритет за Югоизточна Европа"


Кръгла маса на тема: "Европейските образователни стандарти, приоритет за Югоизточна Европа" се проведе на 27 Април 2015, в хотел Кемпински Зографски, София.
Тя беше организирана от: Европейски политехнически университет (ЕПУ), Атлантически клуб в България (АКБ), Фондация за свобода „Фридрих Науман“ и Либерално общество за Нова Европа.
Кръглата маса беше открита от президента на ЕПУ - д-р Тошко Кръстев. Приветствия поднесоха министърът на образованието и науката - проф. Тодор Танев, д-р Соломон Паси и представители на съорганизаторите.

На кръглата маса присъстваха над седемдесет български и чуждестранни участници, представители на различни институции и организации – дипломатически учреждения, министерствата на образованието на Румъния  и Албания, университетски преподаватели от страната и чужбина, гости от Черна гора, Хърватска, Македония, Словения, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина

Работата протече в пет панела,  а аз взех участие в третия от тях  - „Образованието основа за интеграция и толерантност в Югоизточна ЕвропаВъзможности за общи политики в областта на образованиетоСъздаване на свободни личности за силна и демократична Европа. 
Участниците се обединиха около необходимостта от сьздаване на нова стратегия и конкретни мерки за постигане на образователна интеграция към европейските стандарти на страните от Югоизточна Европа, както и създаване на Асоциация за европейско образование.

неделя, 26 април 2015 г.

На конференция в Анталия

От 23 до 26 април в хотел Queen Elizabeth  в Анталия се проведе международна научна конференция - International Conference on Research in Education and Science (ICRES 2015).


The conference will be organized in partnership with the International Journal of Research in Education and Science (IJRES).


The aim of the conference is to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in all fields of education and science.

Аз имах честта и отговорността да водя едно от секционните заседания по време, на което представих и своя доклад на тема: 


"COMMUNICATIONS MANAGEMENT IN SCHOOL".

The report presents the results of multifactorial analysis of problems of communication management in school in the modern world and the role of the School principal as their manager. The paper brings out the specifics, events and trends and the analysis is done through the prism of school management and communication management. Some regulations are analyzed and techniques and tools to improve the quality of communication processes are proposed.In the XXI century we recognize the school: as a mediator between the individual and his/her own future (not as a special closed environment designed just for itself and only in the abstract future for something else); as a mediator in an attempt to reconcile the interests of its various users (children, parents, society) and to organize the dialogue between them; as an intermediary who tries to organize the transitions between school and non-school periods (family, school, profession) as organic moments of age and social maturation of the individual. School is an institution that has its historical and national circumstances, but now must be reformed very quickly in order to adapt to new realities and to meet the expectations of students and their parents. We considered various communication channels from the perspective of communication management and the influence of cultural factors on their effective use. Special emphasis is put on the use of new information and communication technologies and the opportunities they provide to enrich the communication. Finally we give recommendations for improving communications management in school, working definitions are given in an attempt to update the conceptual apparatus.

събота, 25 април 2015 г.

Разходка из Хераполис и Памуккале


сряда, 22 април 2015 г.

Със служителите от община Копривщица

От 20 до 22 април в хотел "България" в Хасковски минерални бани се проведе обучение за подобряване на уменията на служителите от община Копривщица за работа с различни категории граждани. Обучението се реализира от EUConsult.

неделя, 19 април 2015 г.

Обучение на служители от община Габрово

На  16, 17 и 18 април 2015 в хотел "Астера" в град Банско  в изпълнение на обществена поръчка EU Consult проведе обучение на тема „Високоефективните хора” с активното участие на 30 служители от община Габрово. В обучението бяха включени следните теми:

- Подобряване на фокуса, комуникацията и баланса между служителите и институцията;

-Подобряване професионалните взаимоотношения и сътрудничеството;

-Подобряване продуктивността чрез фокусиране върху правилните неща;

 - Усвояване умението за посветеност на целите;

 -Намаляване на конфликтите чрез разбиране върху какво може да се влияе;    -Запознаване на участниците с план за интегрирането на основните навици на високоефективните хора и техния живот