сряда, 23 декември 2009 г.

Нова книга за интерактивно обучение


В края на годината излезе от печат една книга, която подготвихме заедно със Стефка Динчийска.
Книгата е предназначена за преподаватели, работещи с възрастни учащи.
Тя представя технологии, методи и техники, подпомагащи активното и интерактивното учене, които позволяват да се обогатят компетентностите за прилагане на нови андрагогически стратегии.
Дава отговори на въпроси, които вълнуват творчески работещите преподаватели, реализиращи обучителни дейности в и извън образователните институции.

вторник, 15 декември 2009 г.

Иновации в образованието и съпротивата на учителите

неделя, 13 декември 2009 г.

Трансфер на модерни и иновационни образователни технологии в българското училище – постижения, проблеми, перспективиСдружение „Професионален форум за образованието”, Регионален инспекторат по
образованието – София – град и Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св.Климент Охридски”, със съдействието на Министерство на образованието, младежта и спорта и Столична община проведоха на 11 декември 2009г. в зала 8 на НДК, СЕМИНАР-ДИСКУСИЯ на тема: Трансфер на модерни и иновационни образователни технологии в българското училище – постижения, проблеми, перспективи.
Форумът беше открит от г-жа Ваня Кастрева - Началник на РИО на МОМН - София.
Поздравителен адрес от министъра на образованието прочете съветникът му Иван Игов.
Истинска изненада за мен беше участието на проф. д-р Георги Лозанов.
Възможността да общувам с тази жива легенда ми достави огромно професионално удовлетворение.
По време на работата организаторите умело бяха съчетали споделянето на различните гледни точки на университетските преподаватели и на практикуващите директори и учители.
Имаше представители и на бизнес-структури обслужващи образованието.

В хода на презентациите и дискусиите търсихме отговори на въпросите:
�� Имат ли място в училището иновационни и авторски образователни технологии? Трябва
ли те да се: разрешат, забранят, насърчават, лицензират, игнорират...?
�� Как да преценим, дали една или друга иновация ще бъде полезна и ефективна? Нужна ли е апробация, информиран избор на родители и ученици...?
�� Дали модерните образователни технологии са само информационните технологии? Само
с компютрите ли свързваме понятия като „интерактивност”, „комуникация”, „модерна
образователна среда”?
�� Нужни ли са на училището модерни технологии не само за обучение, а и за възпитание? Съществуват ли такива?
�� Кой събира, изучава и разпространява информация за модерни и иновационни
образователни технологии?

В моята презентация,представих темата за съпротивата на промяната и образователните иновации с акцент на причините, които тревожат българските учители.

Участниците изгледаха филма направен през 1978г. от ЮНЕСКО за работата в училището, експериментирало ограмотяване на първокласници по системата на д-р Лозанов.

Много училищни екипи демонстрираха добри иновационни практики.
Форумът ще подготви референции към МОМН за стимулиране на образователните иновации.

понеделник, 7 декември 2009 г.

Тържествено връчване на дипломите в Педагогическия факултет на Шуменския университетНа 06.12.2009г. в Актовата зала на Корпус 2 на Шуменския университет се състоя първото по рода си тържество за връчване на дипломите на бакалаврите и магистрите, завършили през учебната 2008/2009г.
Абсолвентите бяха облечени в символите на принадлежността към университетските ценности.
Отличниците получиха своите дипломи лично от ректора на университета.
Сред тези щастливци бяха и моите двама дипломанти от магистърската програма по управление на образованието - практикуващите образователни мениджъри - Валери Тодоров и Камелия Рачева.

петък, 4 декември 2009 г.

Тренинг по толерантност с учителите по проекта "Заедно живеем, учим и творим"


Днес в почивния ден след патронния празник, учителите от средна и горна степен на СОУ "Сава Доброплодни" се включиха в две групи за тренинг по проекта "Заедно живеем, учими и творим" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”, а началните бяха запознати със спецификата на обучението по български език в условията на билингвизъм.