събота, 13 декември 2014 г.

На конференция в Брюксел


На 11.12. в Брюксел се проведе заключителната конференция по проект: e-Engagement against violence (e-EAV) на тема: "Възходът на популизма, крайното говорене и дискриминационните практики в Европа". Проектът цели най-общо диагностициране на популизма и търсене на възможности за повишаване на чувствителността на младите хора към него, чрез подходящо медийно обучение. 

По време на втория панел аз споделих моите оценки и анализи относно резултатите от проведеното изследване относно популистките комуникативни стратегии, които се използват в интернет пространството в страните участници в проекта - Белгия, Франция, България, Австрия, Италия, Словения и Великобритания.

В хода дискусиите бяха споделени много идеи за продължаване на работата по темата и за възможностите да се постигне устойчивост.