сряда, 29 март 2017 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ“

На 09-10 ЮНИ 2017 г.

в Европейски политехнически университет - гр. Перник
ще се проведе 

СЕДМАТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИНОВАЦИИ“ 

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА са:

- да събере заедно изследователи, преподаватели, студенти и специалисти от практиката от страната и чужбина, които да споделят резултати от научни изследвания, постижения и практически опит по темите на конференцията;
- да стимулира научни дискусии по методологически, теоретични, практически и технологически аспекти на иновациите в науката и образованието;

- да привлече нови партньори на ЕПУ и да създаде условия и предпоставки за ново академично сътрудничество.

Секция №3 е "Иновации в образованието".
 В нея ще се представят нови стратегии, политики, подходи, технологии, методи, техники и др. инавиции в образованието.

Важни дати:
- регистрация, изпращане на резюмета – 30.04.2017 г.;
- потвърждение за приемане – 15.05.2017 г.;
- пълен текст на докладите и заплащане на таксата по банков път – 30 май 2017
Официални езици на конференцията са английски и български.
Всички приети и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани в Сборника от конференцията.

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ:
• при заплащане по банков път – 70 лв.;
* при заплащане на таксата в деня на конференцията - 80лв.
Таксата е за един доклад. Срещу внесената такса се получава папка с материалите на конференцията, включително програмата, сборникът с докладите и куверт за коктейла на конференцията.

Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG60FINV91501216717673
BIC: FINVBGSF

Допълнителна информация относно организацията и подаване на заявки за участие може да получите на:понеделник, 27 март 2017 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конференция на тема: "ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ"


SIETAR-България и Международно дружество „Елиас Канети“ с любезното съучастие на Сдружение „Етнотолеранс“ и електронното списание „Реторика и комуникации“ имат удоволствието да Ви поканят на конференция на тема:
ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ
на 26 и 27 май 2017г. в хотел „Хемус“, град София

Основни проблемно-тематични секции:

1.  Интеркултурализъм в новата гео-политическа ситуация.
2.  Нови измерения на интеркултурализма в образованието, езиковедските и литературни изследвания и практики.
3.  Билингвизъм в науките за образованието и филологията:
- Овладяване на езика в детска възраст (психолингвистични, социолингвистични и др. аспекти)
-    Методика на преподаване на деца с друг майчин език в предучилищна и начална училищна възраст.

Докладите ще бъдат публикувани в специален тематичен брой на електронното научно списание „Реторика икомуникации“.

Таксата правоучастие е 20 лева, но при заявено от Вас желание и заплащане на 60 лв. ставате член на SIETAR – България и на SIETAR – Europa.


SIETAR (Society for Intercultural Education, Training and Research) – ОБЩЕСТВО ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ е  най-голямата световна интердисциплинарна мрежа в областта на интеркултурните отношения. 
В европейският клон на SIETAR www.sietar-europa.org. членуват (индивидуално или чрез национални организации) повече от 1000 професионалисти. SIETAR България е част от европейската мрежа от 2008 г

Форма за заявка може да се получи след изпращане на искане на адрес: sietarbg@gmail.com.

Заявките ще се приемат до 1 май 2017г. на следните адреси: sietarbg@gmail.com,  а за секция 3 и на: anastasia.novikova@eliascanetti.org