петък, 30 юли 2010 г.

Аладжа манастир

събота, 24 юли 2010 г.

Лято, слънце, мореВече идва хубавото време за почивка.

понеделник, 12 юли 2010 г.

Успешна защита на редовен докторант на катедрата


На 8 юли в Специализирания научен съвет по педагогика при ВАК Свилена Балабанова успешна защити своята дисертация. Тя е първият редовен докторант в катедра "Педагогика и управление на образованието" стигнал до финалната права и последният защитил по стария закон.