неделя, 21 февруари 2016 г.

Работна среща по проект по адрагогика


 В периода 17-20. 02. 2016. бях в град Рига, за да взема участие в първата международна среща по проекта по програма Erasmus+ 2015-1-LT01-KA2014-013460 „Andragogy: virtual learning environment for librarians“.
Като част от екипа  на партньора Асоциация „Съвременни читалища“ взех участие в обсъждането на плана за изпълнение на дейностите по проекта, бюджета, постигането на очакваните резултати и комуникационния план.С удоволствие се включих в обиколката за разглеждане на Националната библиотека на Латвия, която е впечатляваща не само като архитектура, но и като многофункционален културен институт.
Запознах се с много интересни хора,   осъществих неформални контакти и обмених идеи с колеги-адрагози от Литва и Латвия.

Повече за проекта можете да прочетете на сайта на Асоциация „Съвременни читалища“ ето тук: http://www.association.bg/bg/news.html?oid=495