четвъртък, 19 февруари 2015 г.

Шеста пролетна национална конференция „Психичното здраве и благополучие на учителя и неговите възпитаници”

Шестата пролетна национална конференция на тема: „Психичното здраве и благополучие на учителя и неговите възпитаници” ще се проведе на 20 и 21 март 2015 г. в град Варна  в Интерхотел „Черно море“. 

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 09.03.2015г.

Тя има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с проблема за психичното здраве на учители и ученици в следните аспекти:
-    състояние на психичното здраве и благополучие при учители и ученици в различните степени на образование и децата от детските градини;
-       фактори, които влияят върху психичното здраве и благополучие на посочените целеви групи;
-       превенция на рисковите фактори и последиците от тяхното влияние върху психичното здраве на учители и ученици/деца от детските градини/съдържание - по отношение на самооценка и обществена и административна оценка на личностните качества и компетенции, поведение, взаимоотношения между участниците във възпитателно-образователния процес и със социума, адикции, разстройства и заболявания, хранене и физическа дейност, форми – трудово-правни, организационно-административни, информационно-образователни, включително и чрез учебното съдържание по различните учебни предмети и методиките за неговото преподаване, както и чрез ИКД /за учениците/, консултативно-терапевтични, спортно-игрови и др..
-    перспективи за подобряване на психичното здраве и благополучие на учители и ученици/деца от детските градини.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички, интересуващи се от проблема.
В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др., като приоритет при представяне на материали от учителската  ще имат такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.
      Докладите и научните съобщения ще бъдат разпределени в 2 секции според съдържанието.

 В хода на конференцията ще бъдат организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията:
-        Арт-терапевтични техники за превенция на професионалния бърнаут“
-        Конфликтни ситуации в училище/ДГ и методи и техники за справяне с тях"
-        „Детските страхове”

Специални гости на конференцията ще бъдат:
-  г-н Евалдас Кармаза от Литва - председател на PIFE /Психодрама институт за Европа/ - магистър по училищна психология, психодрама терапевт, международен лектор, 
- г-жа Афродити Папайоану от Гърция - доктор по психология, ръководител на катедрата по психология в City Unity College - Атина с научни интереси в областта на когнитивната психология и системната фамилна психотерапия, лектор и директор на серия от научни програми в областта на психологията в City Unity College, 
- г-н Адем Чапкън от Турция - представител на регионалния инспекторат по образованието в Кючукчекмедже (Истанбул). 


Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в сборник. 

Докладът от най-голям интерес и с най-голям принос по темата ще получи специалната награда „Кристална сова” и екскурзия в чужбина.

Заявки за участие и пълен текст на доклада - до 9 март 2015г. на адрес office@zsconsult.com, а повече информация на тел. 0879 64 30 31 и 0896 28 66 22


събота, 7 февруари 2015 г.

Зимната педагогическа академия

От 31 януари до 3 февруари хотел "Камена" във Велинград беше домакин на Зимната педагогическа академия, организирана от Сдружение "Професионален форум за образованието".
В различните модули участие взеха над 150 учители и директори от цяла България.
Моето участие  беше свързано с модула: "Нов програмен период 2014-2020", в който обсъждахме  възможностите за проектна работа.

Всеки от педагозите можеше да се включва в модулите, които са предизвикали неговияинтерес. Най-голямо разнообразие от теми предлагаше модулът: "Интересното образование".
В него представиха своите идеи и опит Юрий Анджекарски и Светлана Нанчева.  Двете млади семейства педагози:  Тодор и Рейчъл Петев и Надежда Савова-Григорова и Стефан Григоров  споделиха американски и световен опит и разказаха за иновативните образователните модели, които реализират в България.
Нана Ицкова и Юлия Анджекарска проведоха уъркшоп "Игрови и арт техники в неформалното образование"

Адвокат  Янко Янков дискутира с директорите трудово-правни въпроси на училищния мениджмънт.

Създадоха се много нови контакти и надявам се приятелства.

Съмишлениците на иновативното и интересното образование с нетърпение очакват Пролетната академия, която ще се проведе на същото място от 6 до 8 април.