четвъртък, 23 юни 2011 г.

Семинар с учители в Кнежа

На 22.06. 2011г. се срещнах с учители от три училища от община Кнежа, работещи в условията на социо-културно разнообразие.
Семинарът беше на тема:Подходи и методи за работа в мултикултурна среда и работа с деца-билингви.
Учителите споделиха своите затруднения, свързани със задържането на децата с ромски произход в училище. Те обмениха и опит помежду си как да се справяме със сегрегацията и дискриминацията в училище.
Семинарът беше организиран от издателство РААБЕ.

вторник, 21 юни 2011 г.

Среща в София по темата за приносът на Структурните фондове за интеграцията на ромите

На 21 и 22 юни в хотел Шератон се проведе среща на високо равнище за обсъждане на приносът на Структурните фондове за интеграцията на ромите. Фъв форума взеха участие европейският комисар за заетост, социални въпроси и социално приобщаване Ласло Андор, представители на българското правителство, на Европейския парламент, представители на общности на българските роми и на редица неправителствени организации.
По време на срещата млади ромски активисти демонстрираха несъгласието си с правенето на показни акции за демонстрация на интерес към решаване на проблемите за интеграцията и подобряването на социалното положение на ромите.
Сред официалните приветствия и презентация, направени от страна на представителите на Европейската комисия и българското правителство в лицето на вицепремиера, който провокира негативни реакции у част от аудиторията и министър Томислав Дончев, работата на срещата премина в делови тон в три различни секции.
Мнения, позиции и оценки споделиха широк кръг експерти, политици и представители на граждански обединения.