четвъртък, 21 април 2016 г.

Седмата международна пролетна конференция „Играта в работата на учителя” – нови предизвикателства и успехи

Конференцията беше открита на 14. 04. в хотел „Айсберг“ в Боровец. Тя започна своята работа с пленарна сесия, в която основни доклади представиха: проф. д-р Нели Бояджиева и доц. д-р Райна Захариева от СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Ванче Бойков от Университета в Ниш (Р Сърбия).
На 15. 04. до обяд бяха представени докладите на участниците дошли от различни краища на страната – Варна, Бургас, Гоце Делчев, Свиленград, Пазарджик,  Балчик, Пловдив, София и др. Те споделяха своите педагогически идеи и добри практики свързани с играта в детската градина, началното училище, обучението в гимназиалните класове и работата с деца със специфични образователни потребности. Играта и игрите бяха представени в различни аспекти – театралната игра, компютърните, двигателните, дидактичните, ролевите и много игри и др.
Следобедните часове на 15. 04 и целия 16. 04. бяха посветени на тренингите, семинарите и работилниците.
Юрий  Бучинов – психолог, психодраматист, треньор по таекуондо, основател и ръководител на Център за развитие на деца и възрастни „Радуга-плюс“, Ростов на Дон, Русия представи своя авторският метод за развитие на личността „Мералюб“ в тренировките по самоотбрана.
Проф. д-р Янка Тоцева проведе интерактивен семинар на тема: „Компютърните игри за формиране и развитие на социалните умения на децата и учениците“.
Берна Гьокенгин – лекар и психодраматист,  основател и член на Асоциацията по психодрама от гр. Измир, Турция привлече вниманието и остави горещи следи в участниците в нейната работилница „Куклата“.
Лидия Йорданова - Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт – Варна предложи различни игрови техники за преодоляване на предизвикателното поведение и негативизма на учениците и мотивирането им за учебен труд.
Проф. дпн Людмила Лебедева – зам.ректор на Института за позитивни технологии и консултиране, Москва, Русия предложи своя майсторски клас на тема: „Арт-терапевтични методи за психолого-педагогическа корекция на емоционалните състояния на подрастващите.“
Международният характер на конференция се прояви и в трите работни езика, на които се осъществяваше комуникацията – български, руски и английски.  
В заключителната част на конференцията беше обявен носителят на наградата „Кристална сова“ – Иванка Бързакова от ОДЗ №2 „Знаме на мира“ от град Балчик.

Привечер основната група продължи своето педагогически приключение  към Атина.

На 18.06. бяхме радушно посрещнати от екипа на едно основно училище в град Атина. В дискусията между учителите и директорите от двете съседни страни се споделиха много общи проблеми, но и много успехи в трудната,  но благородна професионална изява.