петък, 23 май 2014 г.

Студентите от ЕПУ участваха в интерактивно обучение с гост-преподавател от Берлин

На 22 май 2014г. в Европейски политехнически университет - Перник  FRANZISKA SCHÖLMERICH от SRH University Berlin  проведе своя интерактивен workshop  на тема: „Education in multicultural environment” като основния акцент в работата беше управлението на разнообразието в мултикултурни екипи.
Участие взеха студенти от различни националности, академични сътрудници и университетски преподаватели. 
С младата гостенка обменихме опит от работата ни със студенти от различни култури и народи и обсъдихме възможностите за бъдещо сътрудничество.

четвъртък, 15 май 2014 г.

Покана за участие в обучение на тема: „Education in multicultural environment”

На 22 май 2014г. от 10 часа в зала 606 на Европейски политехнически университет - Перник, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 23 FRANZISKA SCHÖLMERICH от SRH University Berlin ще проведе workshop  на тема: „Education in multicultural environment”.
Участие могат да вземат студенти, учители, университетски преподаватели и интересуващи се от темата. 

понеделник, 12 май 2014 г.

Покана за участие в конференция на SIETAR - България на тема: "ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЯ (европейски акценти)"

Уважаеми колеги и съмишленици,

 На 11 юни 2014 г. ще проведем годишната конференция на SIETAR - България в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Ректорат, Заседателна зала 1, начало 10 часа. 

Конференцията се провежда с любезното съучастие на СНЦ „ЕТНОТОЛЕРАНС“ и списание "РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ".
 

Основни проблемно-тематични полета:
  • Интеркултурната комуникация в Обединена Европа – проблеми и решения; 
  • Интеркултурната комуникация в Европейските институции;
  • Измерения на интеркултурната комуникация в бизнеса без граници;
  • Образователни парадигми и практики – интеркултурен контекст;
  • Интеркултурализъм в езиковедските и литературни изследвания и практики.
 За получаване на електронен регистрационен формуляр, справки и въпроси: sietarbg@gmail.com 

Заявки за участие по приложения образец се приемат до 30 май т.г. на същия адрес: sietarbg@gmail.com


Времето за представяне на доклада по време на конференцията е до 15 минути.
Такса правоучастие – 60 лева. Със заплащане на таксата правоучастие (при заявено желание) ставате член на мрежата SIETAR - България.

Таксата се внася в срок до 31 май по банкова сметка: BG67UBBS80021014257630, BIC UBBSBGSF в ОББ, на СНЦ „Етнотолеранс” или се заплаща на място в деня на конференцията при регистрацията.[1]

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в специален тематичен брой на електронното научно списание „РЕТОРИКА И КОМУНИКАЦИИ“.
[1] В банковото платежно впишете данните за фактура, а като основание за плащане - „такса правоучастие в конференция на SIETAR–България”. В съответствие с данъчното законодателство, фактури ще бъдат издадени на всички участници и получени по време на конференцията.
 Членовете на СИЕТАР България, заплатили членския си внос за 2014 г., участват в конференцията без такса правоучастие.