събота, 23 ноември 2013 г.

Покана за публична дискусия на тема „Малцинствените политики в интеркултуралистка перспектива”

На 11.12.2013 г. от 18 ч. в Зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се състои публична дискусия на тема „Малцинствените политики в интеркултуралистка перспектива”, която се организира от Центъра за изследване на религиите към Софийския университет и SIETAR - България.
Встъпителни изказвания ще направят доц. Михаил Иванов от НБУ, проф. Пламен Макариев от СУ и доц. Янка Тоцева от ЕПУ.
Водещ – проф. Цветан Давидков от СУ.
Фокусът на дискусията ще бъде върху възможностите на методологията, която се развива в рамките на дисциплината "Интеркултурна комуникация", да допринася за разработване и реализиране на по-диалогични, справедливи и резултатни малцинствени политики.

петък, 15 ноември 2013 г.

Обучение на учители за работа с деца на бежанци

На 14. 11. 2013г. в хотел „Рила“ в град София се проведе обучение на учители за работа с деца на бежанци, което беше организирано от Върховния комисариат на бежанците към ООН в България и Министерство на образованието. Приветствия към участниците отправиха заместник-министър Мукадес Налбант и представителят на Върховния комисариат за бежанците към ООН в България Роланд Вейл.


Въвеждащата презентация на тема: „Мениджмънт на разнообразието в мултикултурната класна  стая“ направих аз. 
В последвалата дискусия учителите, работили с деца от бежански лагери от София и Нова Загора споделиха своя опит, а другите участници – своите тревоги и очаквания за предстоящата има работа с децата на бежанците от Сирия, Ирак и Афганистан.

петък, 1 ноември 2013 г.

Обучение по проект "Интерфейс" във ВидинНа 30, 31 октомври и 1 ноември в град Видин проведох обучение на детски учители и помощник-възпитатели от ОДЗ "Звънче" и ЦДГ "Русалка" рамките на проект BG051PO001-4.1.05-0234  "ИнтерФейс" на  Свободен младежки център - Видин.
Темата на обучението беше: "Образование без предразсъдъци в детската градина".
В различните интерактивни дейности учителите и помощник-възпитателите се включваха активно и продуктивно. Успяха да представят своите виждания за културните особености на основните етнически групи живеещи в България и да демонстрират своята толерантост и интеркултурна сензитивност.  Участниците подготвиха и представиха своите творчески продукти - постери и идеи за толерантно съжителство и ефективно приобщаващо възпитание и обучение в детската градина на деца от малцинствени общности. 


.