сряда, 27 октомври 2010 г.

Семинар в Монтана по проекта на ЦОИДУЕМ

На 25 и 26 октомври в хотел "Житомир" в град Монтана се проведе третият семинар, организиран по проекта „Подпомагане на институционализирането на процеса на десегрегация в България”.


Участваха представители на общини от Северозападна България, РИО на МОМН - Враца, Плевен, Монтана, Видин, Ловеч и на ромски неправителствени организации от региона.


Участниците бяха поздравени от кметът на град Монтана Златко Живков, който сподели и опита на общината в десегрегационните проекти.


На втория ден в малки групи участниците разработиха проектни идеи, които представиха пред цялата аудитория.

сряда, 20 октомври 2010 г.

Семинар в Стара Загора по проекта на ЦОИДУЕМ


На 18 и 19 октомври в хотел "Гроди" в Старозагорски минерални бани се проведе вторият семинар организиран от Центъра за подпомагане на общините и неправителствените организации при подготовката на проекти.

Участниците споделиха идеи за проекти и обсъдиха ключови проблеми, чиито решаване е належащо.

вторник, 12 октомври 2010 г.

Семинар във Варна по проекта на ЦОИДУЕМНа 11 и 12. 10. се проведе двудневен семинар по проекта на ЦОИДУЕМ на тема: „Подпомагане на институционализирането на процеса на десегрегация в България” за дейностите по подготовка на проектни предложения.
Участваха представители на общини от Североизточна България,РИО на МОМН - Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Търговище, представители на ромски неправителствени организации, работещи в сферата на образователната интеграция.
Главната цел на проекта е подпомагане на общините в осъществяване на процеса на реорганизация на училищната мрежа чрез прехвърляне на децата от ромски произход в общообразователните училища и закриване на ромските училища, както и насърчаване на партньорствата между общините и НПО.

Водещи на семинара бяха доц. д-р Янка Тоцева – директор на ЦОИДУЕМ и д-р Йосиф Нунев – държавен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките” на МОМН.