понеделник, 4 август 2014 г.

Моята статия в „Cross-cultural Studies and Environmental Communication”


В брой 1 от 2014 година на списанието „Cross-cultural Studies and Environmental Communication” (ISSN 2285 – 3324) е публикувана моята статия : THE EDUCATION REFORMS, PUBLIC DISCUSSIONS AND SOCIAL CHANGES IN BULGARIA, съдържанието, на която представих на конференцията на ESTIDIA в Университета "Алдо Моро" в Бари в началото на октомври 2013 година.


В статията се анализират ключови моменти от реализирането на социална промяна чрез реформи и ново законодателство в българската образователна система. Първата цел е да се проследят връзките между теоретичните изследвания, научните публикации, свързани с училищната практиката и управлението на образованието от една страна и политиката на ръководителите и администраторите в Министерството на образованието от друга. Втората ни цел е да се направи преглед на основните теми на дискусии, свързани със социалните реформи в сектора на образованието през последните 25 години.

неделя, 3 август 2014 г.

Успешно завърши Лятната педагогическа академия

На 02.08. успешно завършиха обучението си участниците в моята трета група. Разделихме с пожелания за успешна нова учебна година и много спечелени проекти.