неделя, 29 ноември 2015 г.

Тържество по случай 10 години от създаването на ЦОИДУЕМ

На 27.11.2015 г. в конферентна зала на хотел „Форум-Централ” гр.София, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) чества 10 години от своето създаване. Събитието беше открито с приветствено слово от г-жа Лора Махлелиева-Кларксън – директор на ЦОИДУЕМ. 
Бяха поканени представители на различни институции и бенефициенти по проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ.
Заместник-министърът на образованието и науката, г-жа Ваня Кастрева и г-н Роберт Джераси , съветник на министъра на образованието и науката, отправиха своите поздравления към ръководството на Центъра и всички участници в проектите към него.
Присъстваха и част от бившите директори сред които и аз. 

вторник, 17 ноември 2015 г.

ДИСКУСИЯ НА ТЕМА: „БРЕМЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“

Във връзка с отбелязване на 16 ноември – Международния ден на толерантността от 14 до 16,30 часа с любезното домакинство на Представителството на Европейската комисия в България на ул. „Раковска“ № 124 се проведе дискусия на тема: „БРЕМЕТО НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ.
Организатори на дискусията бяха:
-          SIETAR – България (http://sietarbulgaria.org/);
-          СНЦ „Етнотолеранс“ (http://ethnotolerance.org/);
-          Национален алианс за социална отговорност (http://naso.bg/).

В дискусията взеха участие над 30 човека, представители на различни неправителствени организации, университетски преподаватели и студенти, учители и възпитатели, психолози, философи, социални работници и др. Те споделиха своите мисли и чувства в рамките на трите панела:
-  Толерантността към етническите малцинства у нас и в Европа, който беше ръководен от проф. дфн Пламен Макариев от Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски и член на Управителния съвет на SIETAR – България;
-  Толерантността към мигрантите и бежанците с водещ проф. д-р Анна Кръстева, ръководител на Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания на Нов български университет;
-  Толерантността към хората с увреждания с водещ на панела г-н Георги Георгиев – председател на УС на Национален алианс за социална отговорност и член на Борда на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания.
Проблемите на толерантността и нетолерантността в контекста на европейските ценности бяха анализирани и в светлината на последните атентати от петък 13 в Париж.
Изказванията в първия панел за толерантността към етническите малцинства логично се обвързаха с фокуса във втория, защото мигрантите и бежанците оформят етнически и национални общности, които много често се сблъскват с нетолерантноста в страните, които ги приемат.
Третият панел оформи нови акценти в темата за отношението към хората с увреждания и хората с различен етнически произход.
Участниците споделяха свой личен и професионален опит, изказваха мнения и оценки за различни ситуации и проблеми.
Темата за европейските ценности и връзката им с политиката и социалната практика се анализира от философски, личностни, психологически, политологически и социологически аспекти.
В хода на дискусията се споделяха добри практики на неправителствени организации и държавни институции (училища, центрове за работа с деца, университети) разкриващи множество възможности да се работи с уязвими групи и общности от позициите на хуманизма и толерантността.